fbpx

Unia Europejska

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii bezkontaktowego składania oraz rozliczania zamówień w
restauracji Unicorn w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19.


Beneficjent: MP CREATIVE SP. Z O.O.


Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0129/20


Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego


Program: Regionalny​​ Program ​​Operacyjny ​​dla ​​Województwa​ ​Pomorskiego ​​na ​​lata 2014-2020


Oś​ Priorytetowa 02.​​ Przedsiębiorstwa


Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane,


Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne


Wartość​ projektu: 281 570,66 ​PLN
Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 283 628,00 ​PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2​46 395,66 ​PLN

 

Celem projektu jest:

1. Powrót do poziomu obrotów sprzed pandemii (porównywalne do przychodu w analogicznym
miesiącu roku ubiegłego), w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.


2. Uruchomienie możliwości składania zamówień przez klientów w ramach dowozu, poprzez
stosowny, niededykowany system IT przekazujący rozliczone zamówienia bezpośrednio do kuchni.


3. Zwiększenie liczby osób odwiedzających lokal, z uwagi na jego reputację jako miejsca dbającego
nie tylko o jakość produktów/posiłków, ale także o bezpieczeństwo klientów obawiających się wirusa.


4. Uruchomienie w restauracji systemu umożliwiającego automatyczne składanie zamówień w
sposób bezdotykowy, niewymagający kontaktu z obsługą lokalu. Dzięki temu przewidujemy
dodatkowo przyspieszenie procesu wyboru/zamawiania/rozliczania przez klienta posiłków, dzięki
czemu zwiększymy rotację na zmniejszonej liczbie stolików.