Unia Europejska - projekty

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii bezkontaktowego składania oraz rozliczania zamówień w
restauracji Unicorn w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Beneficjent: MP CREATIVE SP. Z O.O.

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0268/20

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 02. Przedsiębiorstwa

Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane,

Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Wartość projektu: 281 570,66 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 283 628,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 246 395,66 PLN

 

Celem projektu jest:

1. Powrót do poziomu obrotów sprzed pandemii (porównywalne do przychodu w analogicznym
miesiącu roku ubiegłego), w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.

2. Uruchomienie możliwości składania zamówień przez klientów w ramach dowozu, poprzez
stosowny, niededykowany system IT przekazujący rozliczone zamówienia bezpośrednio do kuchni.

3. Zwiększenie liczby osób odwiedzających lokal, z uwagi na jego reputację jako miejsca dbającego
nie tylko o jakość produktów/posiłków, ale także o bezpieczeństwo klientów obawiających się wirusa.

4. Uruchomienie w restauracji systemu umożliwiającego automatyczne składanie zamówień w
sposób bezdotykowy, niewymagający kontaktu z obsługą lokalu. Dzięki temu przewidujemy
dodatkowo przyspieszenie procesu wyboru/zamawiania/rozliczania przez klienta posiłków, dzięki
czemu zwiększymy rotację na zmniejszonej liczbie stolików.